Finns det garderob?

  • Garderob finns i Klubbens foajé, och vid stora arenakonserter även inne i Arenan.  

    Vi tar inga kontanter, enbart kort.  

    Med tanke på brandsäkerheten ska alla hänga av sig jackan vid besök i Klubben eller Arenan. 

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback