Finns det parkering i närheten?

  • Det finns enstaka parkeringsplatser i närområdet men ingen i direkt anslutning till Fryshuset. Stockholm Parkerings sida kan du se parkeringsplatser i området.  

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Lämna feedback