Jag vill skänka pengar till Fryshuset

 • För att skapa varaktiga förändringar i ungas liv krävs ett förebyggande och långsiktigt arbete. Genom att ge en gåva till Fryshuset så bidrar du till vårt arbete med att öka ungas inflytande i samhället och för en mer trygg och givande miljö att växa i.

  Läs mer om hur du som privatperson ger en gåva till Fryshuset

  Svensk Insamlingskontroll och Tryggt givande
  Hela Fryshusets verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är gåvogivarens garanti för att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet. 

  Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback