Varför 13-årsgräns?

 • Det är arrangörernas skyldighet att inte tillåta barn på arrangemang där ljudnivån kommer att vara för hög. 

  Varför kan inte jag som förälder ta ansvar för mitt barns hörsel när vi går på konsert? 
  Det är arrangörens ansvar att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar besökarens hörsel. Detta ansvar ligger enligt lagstiftningen inte på kunden eller besökaren. Enligt lag (miljöbalken) är det därför inte möjligt för en arrangör att lägga över ansvaret på besökaren. 

  Varför är det olika riktvärden för barn och vuxna? 
  Barn betraktas som en särskild riskgrupp vad gäller hörselskador. Barn har inte heller lika stor kunskap som vuxna om hur buller kan påverka dem. Dessutom väljer barn inte alltid sin miljö själva, vilket innebär att de kanske vistas i miljöer utan att veta om att de kommer att exponeras för höga ljudnivåer. 

  Läs mer om åldersgränser och ljudnivåer här

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Lämna feedback