Synpunkter och klagomål

  • Vem som helst får höra av sig till oss med förslag, synpunkter och klagomål. Mer information och ett formulär finns här

    Anmälan om oegentligheter

    Läs mer här

  • Fick du svar på din fråga?